Program pro evidenci sítě optických kabelů

KabelPlan - grafický software na evidenci a správu sítí optických kabelů. 

Program KabelPlan je software pro správu sítě optických kabelů:

 • přidávat/mazat/přesouvat rozváděče na plánu rozváděčů
 • vytvářet šablony kabelů (počet a barva trubiček/počet a barva vláken)
 • propojovat rozváděče kabely ze seznamu šablon kabelů
 • konce kabelů přiřazovat k jednotlivým kazetám v rozváděčích a ty k jednotlivým rozváděčům
 • konce trubiček rozmisťovat a otáčet v kazetách pro snadnější orientaci
 • propojovat jednotlivá vlákna a tím vytvářet trasy
 • trasy napojovat na konektory, případně na externí vývody mimo vlastní síť
 • zobrazit přehled jednotlivých tras (jejich průběh jednolivými rozváděčí a kabely)
 • pojmenovávat trasy
 • přiřazovat délku kabelům a trasám
 • přiřazovat nájemce k trasám

Více na www.kabelplan.com